Dây chuyền sản xuất tấm tôn lấy sáng gia cường sợi thuỷ tinh

FPR ROOF PRODUCTION LINE-9WAVES 


                            


Main technical data index of the production line :

Thông số kỹ thuật chính của dây chuyền

 

1      Overall dimension :58m*3m*3.5m  ( L*W* H)  Maximum

Kích thước: 58x3x3.5m (Dài x rộng x cao)

 

2      Productivity:  700,000m/ year

Công suất: 700,000m/năm

 

3      Maximun hauling speed 6m/min  ( differs by the tape of and thickess of the sheet produced)

Tốc độ kéo tối đa 6m/phút (Tuỳ thuộc vào kiểu và độ dày của sản phẩm)

 

4      Overall output : 150 KW

Công suất điện: 150KW

 

5      Specification of the products

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

 

  (1)   Width      1500mm  ( flat sheet ) (Khổ rộng 1500mm, đối với tấm phẳng)

 

  (2)   Thickness  0.4--4.0 mm (Chiều dày 0.4-4.0mm)

 

  (3)  Wave heigh :150 mm  ( max) (Chiều cao song tối đa 150mm)

 

  (4)  Length : unlimitied (Chiều dài: Không giới hạn)

 

6      Content of glassfiber   25---30%

Sợi thuỷ tinh gia cường: 25-30%

 

 Processing procedures:

Quy trình sản xuất:

 

  Charging ---batching ---impregnation---laminating ---checking ---forming ---curing---hauling--edge cutting-----cross cutting ---inspection

Nạp liệuàPhối trộnàRải sợiàphun keo à kiểm tra-àtạo hình-à đóng rắn à kéo à cắt rìa à cắt ngang à Ra thành phẩm

 

Thank you.

 

Very truly yours,

Daniel Han

MB : +86-13916995902

Vietnam: Mr Tan

Mobile: +84978700123

Email: tanyenxao@gmail.com

 

 

Comments