DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NGUYÊN

- Đại diện bán hàng đối tác Mosen Thượng Hải TQ

- Chuyên cung cấp các loại dây chuyền thiết bị công nghiệp 

- Cung cấp các phụ kiện, phụ tùng cho thiết bị công nghiệp

- Nhập khẩu thép cuộn, thép tấm... các loại từ Nhật bản (Japan), Đài Loan (Taiwan) và Trung Quốc.

- Bảo lãnh nhập khẩu thiết bị máy móc từ Trung quốc hoặc các nước khác. B
ảo l
ãnh nh
ập h
àng ho
á c
ông nghi
ệp t
ừ n
ư
ớc ngo
ài 
n
ói chung.
+ Kiểm tra đối tác phí Trung quốc ho
ặc c
ác n
ư
ớc kh
ác.
+ Kiểm tra chất lượng thiết bị phía bên bán
+ Bảo lãnh ngân hàng về điều khoản thanh toán
+ Bảo hành thiết bị khách hàng thuê bảo lãnh nhập khẩu.

Comments