Khái niệm về tế bào mở (Open cell) và tế bào kín (Closed cell) trong polyurethane

Về nguyên tắc, tên gọi tế bào kín, và hở đã nói lên tất cả nghĩa đen thuần túy của nó. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận và có thể hình dung một cách trực quan thế nào là kín và hở trong tế bào mút PU.

(Hình và nội dung (có bổ sung) lấy từ Polymer Foam Hanbook, Elsevier 2007)
- Tế bào mở (hở) (Hình a): Là những tế bào có thành không kín nhờ đó không khí có thể đi từ tế bào này qua tế bào khác trong suốt khối mút. (Dạng lọc khí, nệm mút... là dạng tế bào hở).
- Tế bào kín (đóng) (Hình b): là dạng mút mà mỗi tế bào có thành kín, không khí không thể di chuyển từ tế bào này qua tế bào khác. (Dạng mút cách nhiệt panel, tủ lạnh, bình nóng lạnh năng lượng mặt trời hay các dạng cách nhiệt khác sử dụng loại tế bào này)

Về nguyên tắc có thể điều chỉnh tế bào kín hay hở bằng lượng chất hoạt động bề mặt (Silicone).
Comments