Ta là ai!

Ta kẻ phù du mệt mỏi
Thẫn thờ đếm thời gian trôi
Tưởng rằng ta không còn trẻ
Nghĩ ta chưa đáng là người

Ta đi tìm ta, tìm hoài
Hỏi ta, ta ơi là ai
Để rồi vẫn trông đợi mãi
Lòng không thoảng chút nắng mai
Comments