So sánh độ cách nhiệt, độ bền, độ hút ẩm của Polyurethane so với các vật liệu cách ly khác

----------                   EPS -   -- EPS---XPS---PUR---Phenolic Foam---Bông Cellular---Bông khoáng
Tỷ trọng------             15       30          32      32        32                        125                     20
Dẫn nhiệt(w/mK)     0.040    0.037   0.027  0.020    0.027                     0.041                  0.045
Bền nén (KPa)         35        110       300    200       170                        700
Bền xé (KPa)          100                   170     150       50                         150
Hút ẩm:                   tb         tb         thấp     tb       cao                        thấp                    cao

tb: Trung bình
EPS: Expanded polystyrene (xốp PS dạng nở - viên tròn lớn)
XPS: Extruded Polystyrene (xốp PS dạng đùn - tế bào nhỏ liti)
PUR: xốp polyurethane
Comments