Hình ảnh mô phỏng các quy trình sản xuất polyurethane

- Sản xuất mút khối mềm liên tục (trái) và sản xuất panel, tấm lợp liên tục (hình phải)

- Một số hình thức đổ polyurethane vào khuôn và dạng phun cách nhiệt đường ống
(Hình ảnh lấy từ MDI and TDI Safety Health)
Comments