Màng PVC sản xuất tôn xốp PU, tôn EPS

Với tôn xốp PU và tôn EPS, XPS có thể sử dụng màng PVC hoặc màng PP. Hiện nay màng PVC vẫn được dùng phổ biến hơn cả. Với PVC bạn có thể lựa chọn loại màng chống cháy hoặc màng bình thường.


Comments