Phù Du

Những chiến công tầm thường
Những cuộc vui tẻ nhạt
Có giúp ích được gì
Chỉ thêm những buồn chán

Ta tìm chút lãng mạn
Trong cuộc đời đầy hoa
Tưởng vui, nào có được
Chuỗi ngày phù du qua
Comments