Các chất phụ gia khác

Chất tạo màu
Cả màu hữu cơ lẫn vô cơ đều sử dụng được. Chúng có thể phân chia thành:
1. Màu không tan trong nước. Chúng thường phân tán trong polyol hay trong chất dẻo hóa (plasticizer).
2. Tan trong nước. Có nhiều loại và hầu hết thường thay đổi nồng độ theo nước, do đó có thể giảm theo tổng lượng nước trong công thức mút.
Chất chống cháy (Fire Retardant-Làm chậm cháy)
Có nhiều chất chống cháy một phần hay làm chậm cháy trong thương mại nhưng tất cả thường thấy có gây bệnh ung thư.
Thêm một lượng nhỏ (lên đến 2 pphp- phần theo phần trăm polyol) chất làm chậm cháy thường không gây ảnh hưởng hoặc rất nhỏ đến tính chất cơ lý của mút. Nhưng khi tăng lượng đáng kể của chất chậm cháy sẽ gây ảnh hưởng tới tính chất cơ lý của mút.

Chất tạo liên kết ngang và chất tăng mạch
Đây là những chất có hoạt tính hóa học có thể sử dụng phối hợp trong sản xuất polymer nhờ phản ứng hóa học. Để sản xuất mút chịu tải trọng cao cần phải cải thiện lượng liên kết ngang trong polymer.
Tuy nhiên, vì những chất này thường rất hoạt động, việc chọn lọc và nồng độ của chất tạo liên kết ngang, cũng như bản chất của polyol tương ứng là có giới hạn nên phải cân nhắc theo công thức phù hợp.
Comments