ủng hộ 9 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ 10/09/10

Chỉ nghĩ về đồng bào và trách nhiệm của một người yêu nước. Tiếc không ủng hộ được nhiều hơn để bà con bước qua khó khăn. Hy vọng các bạn đọc khác cùng ủng hộ.

Chuyển 1 triệu thông qua báo Tuổi Trẻ ngày 17/10/10
Comments