Ngọc lan

Hôm qua ngọc lan một hàng
Ta tưởng mùa thu qua đi
Hôm nay hàng hoa trên phố
Ô hay, mùa thu lại về!

Ngắt lá, hoa cài trong gió
Hương thơm cho bao cuộc tình
Cô hàng hoa cô có biết
Ngọt ngào đến cho hồn tôi
Comments