Mùa thu

Có phải đâu mùa thu
Lá vàng rơi trước ngõ
Ai đang chờ đợi ai
Nỗi buồn vương trong gió

Có phải đâu mùa thu
Như ngày xưa còn nhớ
Tiếng bước nhẹ chân ai
Rộn ràng trong hơi thở
Comments