Chương trình cắt giảm khí gây phá hủy tầng Ozone, hủy hoại môi trường và giải pháp thay thế

Việc các khí gây phá hủy tầng Ozone đã được đề cập từ lâu và thế giới đang không ngừng hàng ngày cắt giảm và sử dụng các giải pháp thay thế để đi đến hạn chế và dứt hẳn những tác hại đó. Các bạn quan tâm có thể tìm kiếm thêm về "Nghị định thư Montreal" "Nghị định thư Kyoto" "Tác hại của CFC"....
ở đây sẽ không nêu chi tiết lại vấn đề mà chỉ nêu giải pháp thay thế cho trường hợp sản xuất mút polyurthane và chương trình cắt giảm các loại chất có tác hại nêu trên ở Việt Nam.

Đối với Việt Nam hiện nay, việc sản xuất mút polyurethane hiện nay sử dụng chất trợ nở chủ yếu là R-141b, nhưng theo kế hoạch chất này cũng sẽ bị cắt giảm và chấm dứt sử dụng trong thời gian tới theo chương trình cắt giảm CFC của các nghị định trên mà Việt Nam đã tham gia.

Trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, ở Việt Nam có lẽ Sanyo là công ty đi đầu với việc thay thế hoàn toàn dây chuyền sản xuất tủ lạnh sử dụng 141b bằng hệ thống sử dụng Cyclopentane của Cannon vào năm 2008.

Thiết bị phun xốp sử dụng Cyclopentan không tác hại đến môi trường: Cannon A System Penta Twin, A Compact Penta


Hệ "A-System" Penta Twin là thiết bị áp suất cao thiết kế cho mục đích an toàn khi sử dụng tác nhân thổi dễ cháy, như là Cyclopentane, Isobutane, v.v. Các hóa chất liên quan đến tác nhân trợ nở được đặt trong hàng rào thông gió đặc biệt và trang bị đầy đủ các thiết bị chống nổ, hệ thống đường ống trơ và các cảm biến an toàn (sensor).

Kế hoạch cắt giảm HCFC:

continous!
Comments