Đầu trộn xốp polyurethanes

Đầu trộn phun xốp polyurethane (Mixing heads)

Kiểu:

Đầu trộn phun xốp pu áp suất cao
Đầu trộn rót xốp polyurethane áp suất thấp
phun hóa chất polyurethane & làm đầy hốc nhỏ
Sản xuất Panel pu cách âm cách nhiệt
Sản xuất Polyurethanes gia cường
Phun mút xốp cách nhiệt đường ống
Đầu trộn là bộ phận quan trọng nhất trong thiết bị sản xuất Polyurethanes. Đóng vai trò là trái tim của hệ thống! Nó phải đảm bảo trộn đều các thành phần hóa chất để cho ra mút xốp chất lượng cao.

YouTube Video


Đầu trộn xốp pu cần phải dễ dàng bảo trì bảo dưỡng, nhằm tránh tiêu phí thời gian vô ích. Nó cần phải được gói gọn tối đa, giúp dễ dàng sử dụng không đòi hỏi phải huấn luyện nhiều cũng như dễ dàng gắn lên robot điều khiển.

Các nghiên cứu về động lực học, sử dụng các mô phỏng và mô hình toán học để dự đoán khả năng xảy ra trong điều kiện sử dụng thực tế, sử dụng hệ CAD để thiết kế, sản xuất trên các thiết bị điều khiển số, xử lý bề mặt tinh vi, điều khiển chất lượng dựa trên nhiều phương diện và các thử nghiệm về độ cứng: dưới đây là một số đầu trộn phun xốp polyurethane dùng cho thiết bị áp suất cao và áp suất thấp.

Hiện tại đầu trộn xốp thường có lưu lượng ra khoảng 0.2 gr/giây, dùng cho kỹ thuật rót xốp áp suất thấp sản xuất miếng đệm (gasketing technology), hay lưu lượng lên đến 10,000 gr/giây dùng cho các hệ polyure phản ứng nhanh.
Comments