Đầu trộn polyurethane áp suất thấp

Có nhiều loại đầu trộn áp thấp, tất cả đều gắn được các loại cánh khuấy phát triển cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Hai cấu hình chính hiện có: đầu trộn "một que" và đầu trộn "hai que". Hệ này cho phép mở và đóng các đường hóa chất bằng xylanh khí giúp có thể tuần hoàn hóa chất qua đầu trộn.

Cannon Low-Pressure Mixing Heads
Sự khác biệt ở đầu trộn này là sự phân phối cơ học của dòng chất giúp giữ cho hai hóa chất phân chia đúng vào lỗ phun, giúp ngăn sự nhiễm bẩn ngược.

Khoảng lưu lượng ra của các đầu trộn áp thấp hiện có nằm trong 0.2 gr/giây lên đến 500 kg/phút.

Trong những ứng dụng sử dụng hóa chất truyền thống, Cannon đã thiết kế loại đầu trộn áp thấp có hai hệ khuấy mạnh mẽ và nhiều loại đầu phun cho những ứng dụng sử dụng nhiều loại hóa chất lưu lượng ra thấp, đặc biệt đó là công nghệ lót kỹ thuật Cannon Gasketing.

Đầu trộn áp thấp sử dụng nhiều loại hóa chất, dùng để tạo gioăng PU, gioăng cho chi tiết máy trong xe hơi, thiết bị điện...
Comments