LN Đầu trộn áp cao hai thành phần có buồng trộn 'Thẳng - suốt'

Chức năng chính của đầu trộn là thực hiện và bảo đảm phối trộn hoàn hảo các hóa chất cũng như tối ưu hóa dòng chất ra (không bắn tung tóe hay tạo bẫy khí) để tạo ra mút chất lượng cao.

Cannon LN 10 High-Pressure Mixing Head
Đầu trộn này phù hợp cho sản xuất panel sandwich (panel có bề mặt kim loại ốp bên ngoài) không liên tục, đầu trộn LN có thể tạo ra mút cứng tỷ trọng thấp , nhờ có thiết kế buồng trộn thẳng suốt. Đơn giản và chắc chắn, kiểu đầu trộn LN được thiết kế để làm việc đổ khuôn kín.

Cannon cũng đã phát triển những mẫu rất nhẹ chuyên cho ứng dụng phun và lấp đầy các hốc.

Cannon LN 30 High Pressure Mixing Head
Đầu trộn Cannon LN hiện có các mẫu sau:
Comments