Một đóa hồng

Ngoài trời đêm nay chắc em lạnh
Mưa cứ mưa hoài em buồn không
Đêm nay tôi nằm trong chăn ấm
Thương mãi về em, một đóa hồng

Trời đang giông đó, đang mưa đó
Mưa rơi bên ngoài, tôi khóc trong
Mong sao trời sáng, mây tan hết
Để ấm hồn em, tôi ấm lòng

                                                                                                1997
Comments