JL 24/6 Đầu trộn không vòi phun (Đầu trộn tốc độ cao)

Cannon JL là hệ đầu trộn áp cao mới dạng "L". Đầu trộn viết tắt JL nghĩa là “Jet Less-không dùng vòi phun” ý muốn nói quá trình trộn hai hóa chất không cần qua hai vòi phun.
Chuyển động nhiễu loạn cao - hình thành và duy trì trong một buồng trộn nhỏ tương ứng trong đó dòng của hai hóa chất đi đến. hóa chất được định lượng trong một buồng thông thường và sau đó bơm vào buồng trộn kích thước không đổi, ở đó chúng đạt được năng lượng cần thiết.
Cuối buồng trộn dòng chất chảy trệch một góc L vào trong một buồng lớn hơn, sự chuyển động hỗn loạn chậm lại và cho ra hỗn hợp trộn đều.

Để thêm thông tin hãy nhấn vào dòng này để tải về bài báo giới thiệu!
Comments