InterWet Đầu trộn áp cao gia cường sợi thủy tinh

YouTube Video


Đầu trộn này được nghiên cứu để dùng cho công nghệ phun đồng thời InterWet để gia cường thêm nhiều loại chất độn rắn.

InterWet FPL 18 High-Pressure Mixing Head
Hoạt động định lượng và nạp thành phần rắn từ phần trên của đầu trộn được điều khiển cơ học và được hỗ trợ bằng khí nén cực mạnh. Cung cấp diễn ra đồng thời vào hỗn hợp hóa chất lỏng trong buồng trộn.

Phần rắn được trộn với phần lỏng và chúng được phun đồng thời vào trong khuôn. Ý tưởng đổi mới trong giải pháp này đó là phần rắn gặp phần hóa chất lỏng ngay trước buồng trộn bên trong đầu trộn, tại đó luồng chất trộn với nhau qua một góc 90 độ.

Theo cách này, động năng từ áp suất của chất lỏng được dùng làm ướt dòng chất rắn đi qua. Thiết kế và kỹ thuật đặc biệt này giúp bảo đảm phần rắn được làm ướt hoàn toàn ở bên trong, do đó nó được đặt tên là: InterWet (làm ướt bên trong).

Hai kiểu đầu trộn kích cỡ khác nhau hiện có để đáp ứng cho những yêu cầu về lưu lượng ra khác nhau. Để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng hỗn hợp mút cần phải cân nhắc tỷ lệ giữa sợi thủy tinh và lợng PU đi ra sau đây
Để sản xuất các bộ phân PU gia cường bằng sợi thủy tinh, trên đỉnh đầu trộn cần gắn thiết bị cắt chuyên dụng và tích hợp gọn. Bộ phận kéo và cắt điều khiển bằng thủy lực giúp linh hoạt tối đa khi muốn thay đổi lượng sơi thủy tinh bay ra. Điều chỉnh kích thước của sợi thủy tinh có thể dễ dàng tùy theo lượng dao gắn trên thiết bị cắt.
Comments