Hiện trạng sử dụng HCFC trong mút xốp

Lĩnh vực

HCFCs hiện đang dùng

Chú giải

XPS

HCFC 22/HCFC142b (hỗn hợp), HCFC 22, HCFC 142b

Sử dụng tăng nhanh chóng cho XPS ở nhiều nước A5 – China, Saudi Arabia, Kuwait, Brazil, Mexico và Thổ nhĩ kỳ, Ai cập & Argentina – từ năm 2000

 

Tủ lạnh/Tủ đông gia dụng

 

HCFC 141b, lượng nhỏ dùng HCFC 141b/HCFC 22

Dùng trong những doanh nghiệp nhỏ mà việc chuyển qua sử dụng HC được xem là không kinh tế và sử dụng trong nhiều doanh nghiệp cỡ vừa lựa chọn dùng công nghệ HCFC

Tủ lạnh/Tủ đông công nghiệp

HCFC 141b

Xe & tàu vận tải lạnh

HCFC 141b, lượng nhỏ dùng HCFC 141b/HCFC 22

Đòi hỏi thược hiện cách nhiệt nghiêm ngặt vì độ dày mút là cố định theo kích cỡ bắt buộc của hang hóa vận chuyển

Sandwich panels – Sản xuất liên tục

HCFC 141b

 

Sandwich panels – không liên tục

HCFC 141b

 

Mút dạng phun (spray)

HCFC 141b

Yêu cầu an toàn không được dùng HCs

Cách nhiệt đường ống

HCFC 141b

Ống-trong-ống

Block foams

HCFC 141b

 

Mút một thành phần

HCFC 22

 

 

Mút da liền (Integral skin)

HCFC 141b

Cần có bề mặt tốt

Comments