Chất chống cháy mút xốp polyurethanes

Thị trường lớn nhất của mút mềm polyurethane là đồ nội thất, nệm giường và phụ tùng ô tô. Trong các ứng dụng này, mút đòi hỏi phải giải quyết khả năng dễ cháy bằng cách giới hạn về tốc độ và mức độ của sự cháy. Để đạt được những yêu cầu này, nhà sản xuất thêm các chất chống cháy để hạn chế quá trình cháy. Có nhiều kiểu chất chống cháy khác nhau, và mỗi loại lại có lợi ích và nhược điểm riêng của nó. Hơn nữa, tất cả đều có khuynh hướng làm tăng tỷ trọng và làm giảm độ bền và tính cơ lý của mút. Vật liệu sử dụng rộng rã nhất là chlorinated phosphate esters (este chứa clo và phốt pho) như là tris dichloro isopropyl phosphate (TDCP) và tris monochloro isopropyl phosphate (TCPP). Chúng rất hiệu quả đối với mút, nhưng ảnh hưởng sức khỏe cũng được đặt ra, và ảnh hưởng đến sự đổi màu của mút. Pentabrome diphenyl oxide ít gây sự đổi màu và được dùng rộng rãi ở Bắc Mỹ nhưng nó gặp phải vấn để ở các nước Châu Âu do cấu trúc tương tự chất polychlorinated biphenyls có ảnh hương lâu dài đến môi trường. các chất gốc brom khác ngày nay được đưa vào sử dụng cũng cho kết quả tốt. Bột melamine sử dụng phụ trợ với chlorinated phosphate esters và hợp chất chứa brom để cải thiện khả năng chống cháy cho mút.

Comments