Công thức cơ bản cho sản xuất mút mềm polyurethane (plexible foam)

Từ công thức cơ bản này, bạn có thể thay đổi các thành phần hóa học để pha chế sao cho phù hợp với ứng dụng của mình.


(Flexible Polyurethane foam chemistry - Không rõ tác giả)
Comments