Có phải thế, tình yêu!

Hỏi ta muốn gì ư
Muốn ôm em vào lòng
Nói với em thật khẽ
Sao yêu em, yêu thế

Làn môi em nhẹ rung
Đôi má em ửng hồng
Ta hôn, hôn thật nhẹ
Có phải thế, tình yêu!
2001
Comments