Chất trợ nở vật lý (Physical blowing agent)

Trong sản xuất mút polyurethane, carbon dioxide (CO2) thường được tạo ra bằng phản ứng giữa isocyanate với nước. Do đó, nước là tác nhân thổi (trợ nở) hóa học, vì nó đi kèm với phản ứng hóa học.
Loại chất trợ nở thứ hai hay còn gọi là chất trợ nở phụ trợ thường sử dụng cho mút mềm hoặc mút có tỷ trọng nhỏ hơn 24kg/m3. Không có phản ứng hóa học xảy ra giữa chất trợ nở vật lý với bất kỳ thành phần hóa học của mút. Chất trợ nở vật lý hầu hết là chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp và hầu hết là dung môi. Nhiệt độ phát ra từ phản ứng giữa isocyanate và polyol, nước thường cao hơn mức đủ để làm sôi hay làm bay hơi các chất trợ nở vật lý này.
Danh sách các chất trợ nở vật lý sẽ được cập nhật sau, vì hiện nay đã có rất nhiều chất bị cấm theo công ước Montreal hay nghị định thư Kyoto
Comments