Trang viết cá nhân
Hỏi ta, ta là ai!
Ta kẻ phù du mệt mỏi
- Phù du
Những chiến công tầm thường

Comments