Ai ơi mua hết gánh hàng em tôi!

Em bao tuổi rồi cô bé ơi
Chắc vẫn còn đang tuổi cười vui
Mà sao đã gánh hàng nặng thế
Có biết làm cho se lòng tôi

Nghĩ gì xa xôi sao không cười
Sao không đon đả tiếng rao mời
Sao em cứ bước đi lầm lũi
Có phải cuộc đời không gì vui

........................
Comments